ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
หลักสูตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนผังเว็บไซต์

[ MBA ]   Faculty of Business Administration


ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Master of business Administration M.B.A

หลักสูตรบูรณาการที่ทันสมัย ปรับปรุงล่าสุดในปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาโดยใช้กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ (Simulation) และการศึกษาดูงานที่บริษัทชั่นเยี่ยมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพกิจกรรมล่าสุด ดูภาพทั้งหมด

รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร อ่านรายงานทั้งหมด